Il Castello Scaligero di Torri del Benaco

HOME IL CASTELLO SCALIGERO IL MUSEO DEL CASTELLO TORRI DEL BENACO INFO INDEX

welkom op de site gewijd aan het Scaligero-Kasteel van Torri del Benaco

Il Castello Scaligero di Torri del Benaco

Het Scaligero-Kasteel van Torri del Benaco

Het huidige kasteel van Torri werd gebouwd in 1383, op last van Antonio della Scala op de grondvesten van een eerder kasteel, teruggaande tot de 10de eeuw, waarvan nu de West-toren nog over is. In 1760 werd de tweede muurgordel gesloopt om plaats te maken voor de limoenen-kas.
         Het verval van het kasteel werd gestopt in 1980, toen de Gemeente Torri de weg vrijmaakte voor een radicale restauratie die werd toevertrouwd aan de architect Rudi Arrigo.

Le origini di Torri del Benaco

Het Scaligero-Kasteel Museum

La sala dei Calafati

1. Zaal van de scheepsbouwers

In deze afdeling wordt het werk van de handwerkers getoond, scheepsbouwers vetrouwd met de bouw, reparatie en onderhoud van de vissersboten.

Sala dell'Olio di Oliva 2. Olijvenzaal 

Deze zaal toont de verbouw van olijven, de voornaamste economische activiteit van het platteland van het “Alto”-meer. Van bijzonder belang is de tentoongestelde apparatuur, waaronder een transportslede en een kleine pers voor huishoudelijk gebruik.
La sala dell'Olio di Oliva

3. Olijven-knenzer

In deze afdeling zien wij de reconstructie van een molen voor het kneuzen van de olijven met de orderdelen in originele steen, teruggaande tot de Romeinse tijd.

La sala della pesca

4. Zaal van de visvangst

Dit is de eerste museumzaal, uniek in Italiè, gewijd aan de visvangst in binnenwateren. Een zeldzame collectie van antieke netten, een “platbodem gondel” van het Gardameer en de bijna volledige totaliteit van de netten en de apparatuur in gebruik bij de vissers van ons meer.

La serra dei limoni

5. De limoenen-kas

Aanleunend tegen de zuidmuur van het kasteelvinden wij een van de laatste kweekkassen, die nog in gebruik zijn rond het Gardameer, terrugaande tot 1760.

Il Panorama dai camminamenti

6. De torens

Vanaf de hoogte van de omlooptranzen bestaat de mogelijkheid om het schitterende panorama te bewonderen van het karateristieke haventje en het centrum van Torri, en tevens van een groot deel van het meer van Sirmione tot Limone.

 

La sala degli Antichi Originari

7. Zaal van de originele bewoners

In deze zaal is documentair materiaal tentoongesteld, dat de geschiedenis en de werkzaamheid illustreert van de Visserscorporatie van de Originele Ingezetenen van Torri en Garda, gesticht in 1452 en nog steeds van kracht. De geëxposeerde netten dienden voor het vissen op sardines.

La sala del Plastico

8. Zaal van de Maquette

De maquette toont het dorp Torri, zoals het er in het begin van de 20de eeuw uitzag. De twee grote landkaarten uit Venetiaanse tijd geven ons een helder zicht op de omvang van Torri tegen het einde van de 18de eeuw.

La sala delle Incisioni Rupestri

9. Zaal van de rotstekeningen

Deze afdeling illustreert – met documentatie en originele gipsafdrukken – het interessante verschijnsel van de rotstekeningen van het Gardameer, die veelvuldig voorkomen in de gemeente Torri en die deels teruggaan tot in de praehistorie.

Verloop van de tentoonstelling
 

Nederlandse vertaling door Wim Jansen

Castello Scaligero di Torri del Benaco - Museo del Castello Scaligero - Viale F.lli Lavanda, 2 - tel/fax.045.6296111
Comune di Torri del Benaco sul Lago di Garda - Verona -
www.museodelcastelloditorridelbenaco.it  info@museodelcastelloditorridelbenaco.it

www.torriweb.com